Zmiany w umowach abonenckich i regulaminie

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż z dniem 28 Stycznia 2021r.
nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy,
iż w treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • zmieniono treść postanowienia § 4 ust. 2;
  • zmieniono treść postanowienia § 5;
  • zmieniono treść postanowienia § 6 ust. 1;
  • dodano postanowienie §6 ust. 7.

W treści Regulaminu świadczenia usług:

  • zmieniono treść postanowienia Dział VI ust.5

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 28.01.2021r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Załącznik:

1) UMOWA I REGULAMIN ŚWIADCZENIA INTERNETOWYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH obowiązująca od dnia 28.01.2021r

To jest przykładowy komunikat.