Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej

Szanowni Państwo

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 01.04.2019 r. nastąpiła zmiana formy prawnej spółki pod firmą C3 NET I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zawidowie na spółkę pod firmą C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Zawidowie, przy czym zachowane zostały dotychczas nadane numery NIP: 6152058362 oraz REGON: 382269341. Natomiast przekształconej spółce został nadany nowy numer KRS: 0000779553.

Aktualne dane Spółki są następujące:

Pełna nazwa:
C3 NET  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Plac Zwycięstwa 27
59-970 Zawidów
NIP: 615-205-83-62
REGON: 382269341
Numer KRS 0000779553

W obrocie handlowym używany będzie skrót:
C3 NET Sp. z o.o. Sp. k.

Jeśli chodzi o dane teleadresowe spółki oraz numery kont bankowych to pozostają one bez zmian.

Dodatkowo zwracamy uwagę na treść art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (sukcesja uniwersalna praw), co oznacza, że nie istnieje konieczność zawierania jakichkolwiek aneksów czy tez dodatkowych porozumień dotyczących łączących strony stosunków prawnych, a spółka pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przed jej przekształceniem.

Łączę wyrazy szacunku,
Zarząd Spółki

To jest przykładowy komunikat.